زمان تحویل

هریک از محصولات با توجه به نوع و تعداد و تاریخ سفارش، زمان تحویل مخصوص به خود را دارد. شرکت آفر این تعهد را برای خود ایجاد کرده است که محصول خریداری‌شده را ظرف کمترین زمان به دست مشتری برساند. بنابراین همه تلاش‌ها در این راستا انجام خواهد گرفت تا همه مشتریان در سراسر ایران از این امکان بهره‌مند شوند.

در خصوص زمان تحویل، محصولات به دو نوع تقسیم می‌شوند:

  • محصولاتی که آماده تحویل هستند؛ این محصولات جزو تولیدات روتین شرکت هستند و در بازه زمانی کمتر از 4 روز تحویل مشتری خواهند شد.
  • محصولات سفارشی؛ این محصولات همان‌طور که از نامشان پیداست زمان بیشتری برای تولید نیاز دارند که البته کارخانه آفر حداکثر زمان یک هفته را برای آماده‌سازی این محصولات در نظر گرفته است. اما در اغلب کارخانه آفر موفق بوده در کمتر از یک هفته، سفارش‌ها را تحویل مشتری بدهد.

بدیهی است مشتریانی که ساکن شهرستان هستند، باید زمان حمل کالا را نیز در نظر بگیرند که این امر در هماهنگی با نمایندگان فروش در شهرستان‌ها به انجام خواهد رسید.