فست فود کابوک

طراحی داخلی و تجهیز فست فود کابوک

موقعیت
تهران – شیراز شمالی

تجهیز شده با

صندلی مدل ۵۴

پروژه های مرتبط