طراحی داخلی و تجهیز فست فود کالج

موقعیت تهران – چهارراه کالج

تجهیز شده با

صندلی و میز مدل نوا

Related projects