طراحی داخلی و تجهیز کافه اکسپوز

موقعیت تهران – اریکه ایرانیان

تجهیز شده با

صندلی مدل پاپیون

صندلی مدل پاریس

صندلی مدل تونت

صندلی مدل کلاسیک

صندلی مدل نورا

صندلی مدل ونتا

میز مدل 72

میز مدل مونتمارت

میز مدل ویونا

Related projects