طراحی داخلی و تجهیز کافه راه باران

موقعیت
تهران – تجریش

تجهیز شده با

صندلی مدل 52

میز مدل مونترال

صندلی مدل نورا

صندلی اپن مدل بونسای

میز مدل نوا

Related projects