کافه راه باران

طراحی داخلی و تجهیز کافه راه باران

موقعیت
تهران – تجریش

تجهیز شده با

صندلی مدل ۵۲

میز مدل مونترال

صندلی مدل نورا

صندلی اپن مدل بونسای

میز مدل نوا

پروژه های مرتبط