طراحی داخلی و تجهیز کافه رستوران بیشه

موقعیت تهران – مرزداران

تجهیز شده با

صندلی کد 52

صندلی مدل سیدنی

 

Related projects