کافه رستوران بیشه

طراحی داخلی و تجهیز کافه رستوران بیشه

موقعیت
تهران – مرزداران

تجهیز شده با

صندلی کد 52

صندلی مدل سیدنی

Related Projects