کافه فراموشی

طراحی داخلی و تجهیز کافه فراموشی

موقعیت
تهران – سهروردی

تجهیز شده با

صندلی مدل اسمارت

میز مدل اسمارت

صندلی مدل نوا

میز مدل مونتمارت

صندلی مدل تونت

Related Projects