طراحی داخلی و تجهیز کافه پرنس

موقعیت تهران – صادقیه

تجهیز شده با

صندلی کد 52

میز مدل مونتمارت

میز مدل نوا

نیمکت کد 72

میز مدل ویونا

Related projects