کافه پرنس

طراحی داخلی و تجهیز کافه پرنس

موقعیت
تهران – صادقیه

تجهیز شده با

صندلی کد ۵۲

میز مدل مونتمارت

میز مدل نوا

نیمکت کد ۷۲

میز مدل ویونا

پروژه های مرتبط