طراحی داخلی و تجهیز کافه رستوران کاویش

موقعیت تهران _ مرزداران

تجهیز شده با

چهارپایه مدل بری _ صندلی مدل نوا _ نیمکت مدل 72 _ میز مدل مونترال

صندلی مدل لئون _ صندلی مدل دورا _ صندلی مدل کلاسیک _ میز مدل ویونا

صندلی مدل مونتمارت _ صندلی مودنا _ مبل سه نفره مدل بری _ میز مدل پاپیون

صندلی مدل تونت C _ صندلی اپن مدل T _ میز مدل تونت _ میز مدل مونتمارت

صندلی مدل پاریز _ صندلی مدل ونتا _ میز مدل نوا

Related projects