طراحی داخلی و تجهیز کافه گیومه

موقعیت
تهران – برج آفتاب

تجهیز شده با

صندلی مدل تونت

مبل مدل بری

مبل تک مدل مودنا

صندلی مدل هیلتون

صندلی مدل نورا

Related projects