نمایش دادن همه 6 نتیجه

صندلی اپن از انواع خاص صندلی به شمار می‌رود که مصارف مختلفی برای آن در نظر گرفته‌شده است. مصارفی که می‌تواند اداری و یا خانگی باشد. نام صندلی اپن عمدتاً برای مصارف خانگی استفاده می‌شود و نوع اداری آن به صندلی کانتر معروف است که مناسب برای پشت میز پیشخوان و یا میز کانتر است. صندلی‌های اپن بسته به جنسی و طراحی که دارند بعضاً قابلیت تنظیم ارتفاع را نیز دارند که البته این قابلیت برای نوع اداری آن یعنی صندلی کانتر در همه مدل‌ها استفاده می‌شود. برای مصارف خانگی معمولاً از جنس چوب برای تولید صندلی اپن استفاده می‌شود. با توجه به ارتفاع بلند این نوع صندلی جنس و استحکام چوب به‌کاررفته در آن بسیار مهم است.